Skip to content Skip to footer

Distance Selling Agreement

MADDE 1-TARAFLAR

1-İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI
Ticari Unvanı: AKBA HAVACILIK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : İKİTELLİ OSB MAH. ÇORAPÇILAR H BLOK SK. H BLOK NO:11 BAŞAKŞEHİR/ İSTANBUL

Telefon : +90(212) 485 83 74
Satıcı E-Posta Adresi: info@akbakimya.com.tr

ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

2.1-İşbu ‘Mesafeli Satış Sözleşmesi’ 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları sözleşme kapsamında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2-Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, ‘www.akbakimya.com.tr’ adlı internet sitesinden Satıcı’ya ait ürün/ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1-Sözleşmeye konu ürün/ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, bedeni) Satıcı’ya ait www.akbakimya.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanmaktadır.

3.2- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli zaman dilimi için ilan edilen fiyatlar ise belirtilen sürenin başlangıcından sonuna kadar geçerlidir.

3.3- Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI ADET BİRİM FİYAT ARA TOPLAM (KDV DAHİL)

KARGO TUTARI

TOPLAM:

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE TESLİMAT MASRAFLARI

4.1-Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu ürünün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

4.2-Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirttiği yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın belirttiği yetkili kişi/kişilerin teslimat adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.3-Satıcı, ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile teslim ettirmektedir. Aksi açıkça belirtilmediyse ürünün teslim masrafları (kargo vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

4.4- Ürünün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6-Satın alınan ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

4.7-Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir. Varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.

MADDE 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1.Alıcı aşağıdaki hususlarda işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce bilgilendirildiğini ve bu hususları teyit ettiğin, kabul eder.

a) Satıcının unvanı, güncel iletişim bilgileri,
B) Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, varsa teslim ve ek masrafları
C) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri
D) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler, cayma hakkının hangi durumlarda olmadığı
E) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
5.2- Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.3- Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.4- Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

MADDE 6 CAYMA HAKKI

6.1- Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürünü teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma Hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ internet sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası,
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
6.2- Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü Satıcı’ya geri göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir.

6.3- Alıcı iade edeceği ürünü Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketleri () ile Satıcı’ya gönderdiği sürece kargo bedeli ile sorumlu değildir. Anlaşmalı kargo şirketi dışında başka kargo şirketi ile göndermesi halinde bedel Alıcı’ya aittir.

6.4- Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur.

6.5- Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

6.6- Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

6.7- Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 7 DEĞİŞİM

7.1- Alıcı, ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde değişim hakkını kullanabilir. Değişim hakkının kullanılabilmesi için ürünün kullanılmamış olması ve Satıcı’nın ürün kendisine ulaştıktan sonra değişim talebini onaylaması zorunludur.

7.2- Alıcı, değişimini istediği ürünü anlaşmalı kargo firmaları aracılığıyla ‘Alıcı Ödeme’li’ olarak gönderir.

7.3- Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra ürünün değişim için uygunluğunu (kullanım durumu, değer kaybı vs.) inceler. Değişime uygun görülen ürünler arasında fiyat farkı olması halinde;

a) Gönderilen ürünün fiyatının, alınmak istenen üründen fazla olması halinde aradaki fark satıcı tarafından banka aracılığıyla iade edilir. Bu halde ürün değişime onay verilmesinden itibaren 10 iş gün gün içinde kargoya verilir.
b) Gönderilen ürünün fiyatının, alınmak istenen ürününün fiyatından az olması halinde Alıcı aradaki fiyat farkını banka aracılığıyla Satıcıya gönderir. Bu halde kargoya verme süresi ödemenin Satıcıya yapıldığı tarihten itibaren başlar, ödemenin kendisine ulaşmasından itibaren 10 iş günü içinde kargoya verilir.
7.4- Ürünün Satıcı tarafından değişime uygun görülmemesi halinde ürün Alıcı’ya iade edilir.

7.5- Değişim talebiyle yapılan tüm kargo ücretleri Alıcı’ya aittir.Değişim kargo ücreti bedeli olan 20 TL, değişim için ”SATICI” firma tarafından kargoya verilen ürün’ün bedeli olarak kargo firması aracılığıyla tahsil edilir.

7.6- Değişim hakkını kullanan Alıcı,ürünü kargolarken kendisine verilen kargo takip numarasını Satıcı’ya bildirir.Alıcı,ürünü anlaşmalı kargo(Aras Kargo) ile ” İKİTELLİ OSB MAH. ÇORAPÇILAR H BLOK SK. H BLOK NO:11 BAŞAKŞEHİR/ İSTANBUL – Akba Kimya.” adına kargoya vermelidir

MADDE 8 YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 4.750,00 (dörtbinyediyüzelli) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 6.860,00 (altıbinsekizyüzatmış)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 4.750,00 TL ile 6.860,00 TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. Her iki tarafın tacir olduğu durumlarda 6502 sayılı yasa hükümleri uygulanmaz.
SATICI:

ALICI:

TARİH: